عملکرد POS 
                 عملکرد POS
 
 
 سازمان امور مالیاتی
       سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال 95 ، مقرر است کلیه استان ها و مناطق پستی اطلاعات مالی بهمن ماه سال جاری( نرم افزار تینا ) را تا تاریخ 1395/12/05 تجمیع و مراتب به ذیحسابی و اداره کل امورمالی ...
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0